Handelsbetingelser

Stine Fentz Coaching

Handelsbetingelser for Stine Fentz

Stine Fentz – CVR: 40643370 – Jessensgade 1, 3. sal, 8700 Horsens E-mail: stine@stinefentz.dk – Telefon: (+45) 29 84 21 45

Betingelserne er senest opdateret den 25. oktober 2021. 

1 Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser er gældende for aftaler indgået med Stine Fentz.  

1.2 Når du som kunde indgår en aftale med Stine Fentz, sker det i overensstemmelse med de hér beskrevede betingelser, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der indgås en aftale om fravigelse af specifikke vilkår, er de resterende handelsbetingelser fortsat gældende.

2 Marketingydelser

2.1 Ydelser købt hos Stine Fentz er unikke og udarbejdet udelukkende til den enkelte kunde.

2.2 Hvis kunden ikke fremsætter et ønske om tekstens omfang i det producerede materiale, forbeholder Stine Fentz sig retten til selv at fastsætte omfanget. Det samme gør sig gældende, hvis der er indgået aftale om en øvre og nedre grænse for tekstydelsens omfang.

2.3 Såfremt kunden bestiller flere ydelser leveres disse som én samlet levering, med mindre andet er aftalt.

3 Køb

3.1 Køb af konsulentydelser hos Stine Fentz kan ske ved bestilling på e-mail, telefon, personlig samtale eller udfyldelse af kontakt formular på websitet. Andre former for skriftlige eller mundtlige bestillinger godtages ligeledes.

3.2 Der er ingen fortrydelsesret for kunden, da Stine Fentz specialfremstiller hver ydelse til at passe kundens behov. Bestillingen er altså bindende.

3.3 Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen. Hvis kunden har rimelige ændringer, skal de meddeles til Stine Fentz indenfor 24 timer efter bestillingen. Det er dog ikke muligt at afbestille en serviceydelse jf. punkt 3.2.

3.4 Alle priser, der fremgår af websitet eller korrespondance er angivet eksklusiv moms.

3.5 Bestillinger foretaget via blanketudfyldelse på hjemmesiden er ikke bindende før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Stine Fentz.

3.6 Stine Fentz er ikke ansvarlig for kundens eventuelle fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan vedkommende ikke forlange rettelser.

4 Levering

4.1 Levering af serviceydelser købt hos Stine Fentz sker som udgangspunkt via e-mail. Den producerede ydelse sendes, hvis ikke andet er aftalt, som Word-fil. Anden leveringsmetode kan dog aftales, jf. punkt 4.2.

4.2 Såfremt kunden ønsker en anden leveringsform, skal dette fremgå i bestillingen. I tilfælde, hvor speciallevering medfører ekstra betaling, orienteres kunden om det i forbindelse med bestillingen.

4.3 Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil Stine Fentz fastsætte denne indenfor en rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af Stine Fentz.

4.4 Såfremt kunden indgår et løbende eller længerevarende samarbejde med Fentz, kan kunden afbryde samarbejdet med løbende +1 måneds varsel.

5 Pris og betaling

5.1 Fakturaen for ydelsen fremsendes elektronisk i forbindelse med levering af ydelsen. Kunden skal betale for ydelsen senest 8 dage efter regningen er fremsendt. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

5.2 Det er udelukkende kundes ansvar at holde sig orienteret om regningens fremsættelse. Forfaldsdatoen udskydes således ikke, såfremt regningen er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet.

5.3 Såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, vil Stine Fentz fremsende et rykkergebyr på 100 kroner og kræve renter på 7% om måneden, indtil kunden har betalt for sine ydelser. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på 310 kroner.

6 Kundetilfredshed

6.1 Såfremt kunden ikke mener, at tekstydelsen lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Efter denne frist betragter Stine Fentz tekstydelsen som accepteret.

6.2 Stine Fentz forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre rettelser eller ændringer, som er urimelige eller kræver brug af uforholdsmæssige ressourcer i forhold til prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages udelukkende af Stine Fentz.

6.3 I forbindelse med ændringer af tekstydelsen, kan kunden kun gøre krav på et prisnedslag, såfremt den leverede ydelse afviger væsentlig fra det aftalte.

7 Ophavs- og brugsret

7.1 Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de tekstydelser, som kunden har betalt for.

7.2 Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb for ydelserne indenfor forfaldsdatoen, opnår kunden ikke ophavs- eller brugsret, før den oprindelige faktura og de påløbende omkostninger er betalt. Hvis kunden benytter sig af teksten før betalingen, anses det som et brud på Stine Fentz’s ophavsret til ydelsen, hvorfor kunden vil blive krævet erstatning.

7.3 I det øjeblik, kunden accepterer den fremsendte tekstydelse, er kunden alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle fejl, ukorrektheder eller mangler i teksten.

8 Booking af coachingsessioner

8.1 Alle klippekort gælder i 1 år fra købsdatoen.

8.2 Ubrugte klip i klippekort refunderes ikke.

8.3 Aflysning skal ske senest 24 timer før. Sker aflysningen mindre end 24 timer før sessionens start opkræves 50% af prisen på sessionen. Ved manglende afbud faktureres det fulde beløb for sessionen.

8.4 Betaling sker ved faktura efter første session.

8.5 Betaling for klippekort og forløb faktureres på forhånd og betales før vi påbegynder den første af sessionerne. 

9 Datasikkerhed og håndtering

9.1 Stine Fentz er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion.

9.2 Stine Fentz er forpligtet til at beholde kundens producerede ydelser i systemet i 30 dage, i det tilfælde, at kunden mister sit eksemplar.

10 Handelsbetingelsernes gyldighed

10.1. Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for Stine Fentz. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i det øjeblik, bestillingen blev foretaget og accepteret af Stine Fentz.

Gældende lov og værneting

Alle stridigheder skal afgøres ved dansk lov og dansk domstol.