Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Stine Fentz

ConText – Stine Fentz – CVR: 40643370 – Godthåbsvej 27, 8660 Skanderborg – E-mail: stine@stinefentz.dk – Telefon: (+45) 29 84 21 45

1 Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser er gældende for aftaler indgået med ConText og Stine Fentz.  

1.2 Når du som kunde indgår en aftale med ConText, sker det i overensstemmelse med de hér beskrevede betingelser, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Hvis der indgås en aftale om fravigelse af specifikke vilkår, er de resterende handelsbetingelser fortsat gældende.

2 Ydelser

2.1 Ydelser købt hos ConText er unikke og udarbejdet udelukkende til den enkelte kunde.

2.2 Hvis kunden ikke fremsætter et ønske om tekstens omfang i det producerede materiale, forbeholder ConText sig retten til selv at fastsætte omfanget. Det samme gør sig gældende, hvis der er indgået aftale om en øvre og nedre grænse for tekstydelsens omfang.

2.3 Såfremt kunden bestiller flere ydelser leveres disse som én samlet levering, med mindre andet er aftalt.

3 Køb

3.1 Køb af konsulentydelser hos ConText kan ske ved bestilling på e-mail, telefon, personlig samtale eller udfyldelse af kontakt formular på websitet. Andre former for skriftlige eller mundtlige bestillinger godtages ligeledes.

3.2 Der er ingen fortrydelsesret for kunden, da ConText specialfremstiller hver ydelse til at passe kundens behov. Bestillingen er altså bindende.

3.3 Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen. Hvis kunden har rimelige ændringer, skal de meddeles til ConText indenfor 24 timer efter bestillingen. Det er dog ikke muligt at afbestille en serviceydelse jf. punkt 3.2.

3.4 Alle priser, der fremgår af websitet eller korrespondance er angivet eksklusiv moms.

3.5 Bestillinger foretaget via blanketudfyldelse på hjemmesiden er ikke bindende før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra ConText.

3.6 ConText er ikke ansvarlig for kundens eventuelle fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan vedkommende ikke forlange rettelser.

4 Levering

4.1 Levering af serviceydelser købt hos ConText sker som udgangspunkt via e-mail. Den producerede ydelse sendes, hvis ikke andet er aftalt, som Word-fil. Anden leveringsmetode kan dog aftales, jf. punkt 4.2.

4.2 Såfremt kunden ønsker en anden leveringsform, skal dette fremgå i bestillingen. I tilfælde, hvor speciallevering medfører ekstra betaling, orienteres kunden om det i forbindelse med bestillingen.

4.3 Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil ConText fastsætte denne indenfor en rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af ConText.

4.4 Såfremt kunden indgår et løbende eller længerevarende samarbejde med ConText, kan kunden afbryde samarbejdet med løbende +1 måneds varsel.

5 Pris og betaling

5.1 Fakturaen for ydelsen fremsendes elektronisk i forbindelse med levering af ydelsen. Kunden skal betale for ydelsen senest 8 dage efter regningen er fremsendt. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

5.2 Det er udelukkende kundes ansvar at holde sig orienteret om regningens fremsættelse. Forfaldsdatoen udskydes således ikke, såfremt regningen er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet.

5.3 Såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, vil ConText fremsende et rykkergebyr på 100 kroner og kræve renter på 7% om måneden, indtil kunden har betalt for sine ydelser. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på 310 kroner.

6 Kundetilfredshed

6.1 Såfremt kunden ikke mener, at tekstydelsen lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Efter denne frist betragter ConText tekstydelsen som accepteret.

6.2 ConText forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre rettelser eller ændringer, som er urimelige eller kræver brug af uforholdsmæssige ressourcer i forhold til prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages udelukkende af ConText.

6.3 I forbindelse med ændringer af tekstydelsen, kan kunden kun gøre krav på et prisnedslag, såfremt den leverede ydelse afviger væsentlig fra det aftalte.

7 Ophavs- og brugsret

7.1 Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de tekstydelser, som kunden har betalt for.

7.2 Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb for ydelserne indenfor forfaldsdatoen, opnår kunden ikke ophavs- eller brugsret, før den oprindelige faktura og de påløbende omkostninger er betalt. Hvis kunden benytter sig af teksten før betalingen, anses det som et brud på ConText’s ophavsret til ydelsen, hvorfor kunden vil blive krævet erstatning.

7.3 I det øjeblik, kunden accepterer den fremsendte tekstydelse, er kunden alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle fejl, ukorrektheder eller mangler i teksten.

8 Datasikkerhed og håndtering

8.1 ConText er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion.

8.2 ConText er forpligtet til at beholde kundens producerede ydelser i systemet i 30 dage, i det tilfælde, at kunden mister sit eksemplar.

9 Handelsbetingelsernes gyldighed

9.1. Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for ConText. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i det øjeblik, bestillingen blev foretaget og accepteret af ConText.

Gældende lov og værneting

Alle stridigheder skal afgøres ved dansk lov og dansk domstol.