Personprofiler

Skab udvikling gennem bevidsthed

Personlig udvikling

Jeg tilbyder personprofiler, der giver indsigt i din egen adfærdsstil og måde at kommunikere på. Forstå dine egne styrker og udviklingspotentialer.

Jeg anbefaler at få lavet en E-Interpersonal profil, som du kan bruge som redskab i din udvikling. Du får ikke kun de 4 drivere, men også de 8 facetter, der nuancerer din profil. 

Forløbet: Du modtager et link til en online test, hvorefter jeg sammensætter en rapport til dig. Vi har en 1:1 tilbagemeldingssession, hvor vi sammen gennemgår rapporten og de mange anvendelsesmuligheder. 

Prisen for test, rapport og tilbagemeldingssession er 2400kr ex. moms. 

personlig udvikling
Marketing workshops

Teamprofil & Workshop

Skal dine medarbejdere yde deres bedste og bruge hinanden på bedste vis?

Brug personprofiler i virksomheden til kompetenceudvikling og kortlægning af adfærd og kommunikationsstile blandt medarbejdere, ledere og i teams. 

Med en teamprofil sætter I holdet i spil og skaber forståelse for samarbejdet, kompetencer og kommunikationsstile. 

Bevidsthed om vores forskelligheder skaber grobund for trivsel. 

Få kortlagt jeres team med en sammensat teamprofil og fælles tilbagemeldingsworkshop. 

E-stimate profiles

Jeg er certificeret ved E-stimate og benytter profilværktøjerne: E-DISC, E-Interpersonal, E-FiveFactor og Teamprofilen

De velkendte 4 farver i DISC profilen udvides med 8 facetter i E-Interpersonal og 16 personlighedstræk i E-fivefactor. Du får en dybdegående og nuanceret rapport, der er visuel og forståelig.